Monthly Archives: March 2015

Om-StudieMetroenHar du brug for hjælp og inspiration til din opgaveskrivning, så besøg "OM STUDIEMETROEN" på AUs site. Her finder du fremragende værktøjer og gode eksempler, der kan hjælpe dig med emnevalg, problemformulering, og meget mere.

Klik på billedet for at læse mere…

Profilbillede-knowlege-is-powerCopenhagen Capacity skriver den 8. marts 2015, at amerikanske elitestuderende skal redde dansk erhvervsliv.

"I 2020 vil dansk erhvervsliv mangle 30.000 højtuddannede inden for de tekniske fag. Samtidig ligger Danmark nede på en 27. plads over attraktive karrierelande. DI, Novo Nordisk, Københavns Universitet, DTU og Copenhagen Capacity har været på charmeoffensiv på en af Bostons største karrieremesser for elitestuderende, hvor konkurrencen med Tyskland er hård."

Er dette ikke lidt af en udfordring til danske studerende og universiteter?

Leif

elitestuderendeKlik på billedet for at læse mere…

 

Profilbillede-knowlege-is-powerSom mandlig studerende på en akademisk uddannelse spirer der måske en kommende leder i din mave – især hvis CBS er din arena.

Du har sikkert allerede oplevet lidt af det ledelsesmæssige magtspil, der typisk optræder ved uddannelsens grupperelaterede projekter. Måske er du bevidst om spillet, og er god til at bringe dig i en førende position i gruppen, eller måske er det bare din naturlige adfærd, der gør dig til gruppens naturlige leder? Du er sikkert meget talende og du har tempo på pga projektets tidspres. Men er du opmærksom på, om du i gruppen giver rum til de andres idéer og motiver – kommer de til orde på møderne?

Ofte er det pigerne, der er de stille under gruppemøderne, men tror du, det er fordi de ingen gode idéer har til projektets gennemførelse og løsning? Eller kan det tænkes, at du ikke giver dem rum og tid og tryghed til at tage ordet, fordi du ikke er opmærksom på, at de ikke er skruet sammen lissom dig, og har svært ved at tage ordet i større forsamlinger? Eller måske værdsætter du bare ikke deres bidrag?

Maend-vs-kvinder-i-ledelseNår du senere som kandidat træder dine første skridt på din karrieresti i erhvervslivet, vil du for alvor blive en del af spillet. Og så vil det da være godt, hvis du mentalt har forberedt dig lidt på en god lederadfærd. For virksomhederne har erfaret, at det er teamwork, der giver den bedste bundlinie og at gode idéer, der ikke dyrkes i virksomheden, har en irriterende tilbøjelighed til at dukke op hos konkurrenterne.

Ledelse og samarbejde hænger sammen i virksomhedskulturen. Vær med til at skabe den gode kultur, der fremmer idéerne og værdsætter medarbejdernes forskellighed.

Tag ved lære af disse "6 Tips for Men at Work", og stå bedre rustet til at skabe værdi i dit arbejde.

Klik på billedet for at komme videre…

Leif

Profilbillede-knowlege-is-powerEt interessant eller tåbeligt spørgsmål?

Uddannelse handler jo grundlæggende om at formidle viden, teori og metoder, der hjælper os til at træffe og implementere beslutninger på et oplyst grundlag – her og nu eller på længere sigt. Og det uanset om vi taler om lederuddannelser, akademiske uddannelser, eller om livets intuitive og erfaringsbaserede uddannelse.

Men står vi over for et paradigmeskift, som ændrer grundlæggende på tilblivelsen af begrebet "et oplyst grundlag"?

Historisk set indhenter vi informationer og viden gennem kommunikation med mennesker, det være sig ved direkte socialisering, ved papirbaserede eller elektroniske medier, ved dialog eller blot "lyttende".

Men vi kan gennemskue videndannelsen. Vi kan styre søgningen efter informationskilder og vi kan vurdere kvaliteten af kilderne, og det sker i et tempo, vi kan overskue.

Eller sådan var det i tiden før søgemaskinernes indtog.

I dag skabes en stor og stadig stigende del vores informationsgrundlag "at our fingertips". Det sker hurtigt og spontant eller planlagt og velovervejet, men ofte gennem en uoverskuelig videnproces.  Kan vi gennemskue informationernes vej til os, og kan vi tjekke, hvordan de er valgt ud? Hvilke informationer er fravalgt? Er mit "oplyste grundlag" faktisk oplyst – validt og troværdigt?

Vi kommunikerer ikke længere med mennesker i videnprocessen, men med algoritmer, og det med algoritmer, som til stadighed forandres, dvs algoritmer med en "digital adfærd", der er uforudsigelig.

Med søgemaskinernes (læs algoritmernes) indtog og vores udbredte digitale liv melder spørgsmålet sig om, hvilke konsekvenser dette vil få borgernes "oplyste grundlag", for virksomhedernes forretningsmæssige dispositioner eller kort sagt for vores samfunds udvikling?

På IT-Universitetet forsker Martina Mahnke i, hvordan vi fortsat kan være oplyste borgere, når mere og mere information indsamles og formidles via algoritmer.

Se hendes forskningsvideo om samspillet mellem algoritmer og brugere her:

Profilbillede-knowlege-is-powerDet handler om indhold – kvalitetsindhold. Det handler om at levere kvalitetsindhold – lige netop på det tidspunkt, kunderne vil have det, og lige netop på den platform, kunderne vil konsumere det. Det handler om talent – det handler om at finde talentet og frisættet det. Det handler om at smide de gamle erfaringer i papirkurven og turde navigere i det uforudsigelige uden GPS og Google Map. Det handler om Big Data og det handler om at konkurrere på indhold.

Snyd ikke dig selv fra dette narrativ leveret af Kevin Spacey, hvor han causerer over fortællingens formidling fra Gutenberg og teatret over filmindustrien og TV til nutidens streamingstjenester. Og selvfølgelig handler det om erfaringerne fra Netflix og House og Cards.

Oplev ham her:

Hjælp til studerende
Censor med mere end 30 års
erfaring er din guide på rejsen
Testimonials
Lige et øjeblik