akademisk

Oprindelig havde gymnasieuddannelsen til formål at forberede de studerende til en universitetsuddannelse, men årtiers socialdemokratisk akademisk snobberi har sejret ad helvede til. I dag er uddannelsen konverteret til en almendannende uddannelse.

Konsekvensen har været, at det gode danske håndværk og håndens arbejde er blevet nedvurderet, så vi kan foudse en katastrofal mangel på fagligt uddannede medarbejdere, og at optaget af studerende på vores universiteter er af så ringe kvalitet, at ganske mange dropper ud med skår i selvværdet og at universiteterne er blevet tvunget til at gennemføre specialundervisning for de nye studerende.

Og samtidig bliver universiteterne udsat for bevidstløse sparekrav.

Det er ufatteligt, at politikerne ikke kan indse, at de er i færd med at undergrave kvaliteten af dansk forskning og uddannelse, og det lige præcis på et område, der i den grad er determinerende for bevarelse og udviklng af den danske velfærdsstat.

Læs her et af de seneste eksmpler på konsekvensen af vores inkompetente politikeres beslutninger:

Læs Berlingske her

Profilbillede-knowlege-is-powerSom mandlig studerende på en akademisk uddannelse spirer der måske en kommende leder i din mave – især hvis CBS er din arena.

Du har sikkert allerede oplevet lidt af det ledelsesmæssige magtspil, der typisk optræder ved uddannelsens grupperelaterede projekter. Måske er du bevidst om spillet, og er god til at bringe dig i en førende position i gruppen, eller måske er det bare din naturlige adfærd, der gør dig til gruppens naturlige leder? Du er sikkert meget talende og du har tempo på pga projektets tidspres. Men er du opmærksom på, om du i gruppen giver rum til de andres idéer og motiver – kommer de til orde på møderne?

Ofte er det pigerne, der er de stille under gruppemøderne, men tror du, det er fordi de ingen gode idéer har til projektets gennemførelse og løsning? Eller kan det tænkes, at du ikke giver dem rum og tid og tryghed til at tage ordet, fordi du ikke er opmærksom på, at de ikke er skruet sammen lissom dig, og har svært ved at tage ordet i større forsamlinger? Eller måske værdsætter du bare ikke deres bidrag?

Maend-vs-kvinder-i-ledelseNår du senere som kandidat træder dine første skridt på din karrieresti i erhvervslivet, vil du for alvor blive en del af spillet. Og så vil det da være godt, hvis du mentalt har forberedt dig lidt på en god lederadfærd. For virksomhederne har erfaret, at det er teamwork, der giver den bedste bundlinie og at gode idéer, der ikke dyrkes i virksomheden, har en irriterende tilbøjelighed til at dukke op hos konkurrenterne.

Ledelse og samarbejde hænger sammen i virksomhedskulturen. Vær med til at skabe den gode kultur, der fremmer idéerne og værdsætter medarbejdernes forskellighed.

Tag ved lære af disse "6 Tips for Men at Work", og stå bedre rustet til at skabe værdi i dit arbejde.

Klik på billedet for at komme videre…

Leif

Profilbillede-knowlege-is-powerEt interessant eller tåbeligt spørgsmål?

Uddannelse handler jo grundlæggende om at formidle viden, teori og metoder, der hjælper os til at træffe og implementere beslutninger på et oplyst grundlag – her og nu eller på længere sigt. Og det uanset om vi taler om lederuddannelser, akademiske uddannelser, eller om livets intuitive og erfaringsbaserede uddannelse.

Men står vi over for et paradigmeskift, som ændrer grundlæggende på tilblivelsen af begrebet "et oplyst grundlag"?

Historisk set indhenter vi informationer og viden gennem kommunikation med mennesker, det være sig ved direkte socialisering, ved papirbaserede eller elektroniske medier, ved dialog eller blot "lyttende".

Men vi kan gennemskue videndannelsen. Vi kan styre søgningen efter informationskilder og vi kan vurdere kvaliteten af kilderne, og det sker i et tempo, vi kan overskue.

Eller sådan var det i tiden før søgemaskinernes indtog.

I dag skabes en stor og stadig stigende del vores informationsgrundlag "at our fingertips". Det sker hurtigt og spontant eller planlagt og velovervejet, men ofte gennem en uoverskuelig videnproces.  Kan vi gennemskue informationernes vej til os, og kan vi tjekke, hvordan de er valgt ud? Hvilke informationer er fravalgt? Er mit "oplyste grundlag" faktisk oplyst – validt og troværdigt?

Vi kommunikerer ikke længere med mennesker i videnprocessen, men med algoritmer, og det med algoritmer, som til stadighed forandres, dvs algoritmer med en "digital adfærd", der er uforudsigelig.

Med søgemaskinernes (læs algoritmernes) indtog og vores udbredte digitale liv melder spørgsmålet sig om, hvilke konsekvenser dette vil få borgernes "oplyste grundlag", for virksomhedernes forretningsmæssige dispositioner eller kort sagt for vores samfunds udvikling?

På IT-Universitetet forsker Martina Mahnke i, hvordan vi fortsat kan være oplyste borgere, når mere og mere information indsamles og formidles via algoritmer.

Se hendes forskningsvideo om samspillet mellem algoritmer og brugere her:

Student-2"I foråret skrev jeg min professionsbachelor på lærerseminariet – min største skriftlige udfordring til dato.

Der var mange sider at forholde sig til, og det var vigtigt for mig at den røde tråd var tydelig fra første til sidste side.

Med så stor en opgave kan det være svært at bevare det kølige overblik og det kan ske, at man bliver blind på både formuleringer og form. 

Jeg modtog i den forbindelse kvalificeret vejledning, der gav mig den konstruktive kritik der var nødvendig for, at min opgave blev skarp og overskuelig. Jeg fik en større indsigt i akademisk fremstilling, hvilket jeg har stor glæde af i dag på mit kandidatstudie. 

Der er ingen tvivl om, at der ligger mange års erfaring bag Leifs vejledning — han ved hvad der skal til for at få opgaver til at fungere, og han ved hvilke kvaliteter en god akademisk opgave skal indeholde.

Jeg fik forresten stor ros for min professionsbacheloropgave."

Maj 2014

Michelle Lund Ossipoff Holmkjær
Studerer "It-didaktisk design", Århus Universitet

Hjælp til studerende
Censor med mere end 30 års
erfaring er din guide på rejsen
Testimonials
Lige et øjeblik