bachelor

Uber har en strategi for, hvordan den digitale virksomhed kan udnytte de sociale medier i kampen mod politikere, som er modstandere af Ubers forretningsmodeller.

 

Her er opskriften:

  • Når et nyt marked skal overtages, tilbydes gratis ydelser i en periode – en såkaldt premium forretningsmodel, hvor gratisydelser bliver til betalingsydelser, når kundebasen overstiger en kritisk masse, og kunderne er bragt i et afhængighedsforhold til Uber.
  • De digitale medier giver mulighed for at nå en meget stor del af befolkningen på fantastisk kort tid, og stort set omkostningsfrit.
  • Hvis en regering træffer foranstaltninger til fx gennem lovgivningen at lægge hindringer i vejen for Ubers forretningsmodel, mobiliseres den meget store kundebase. Kunderne bliver bedt om at starte en underskriftindsamling, der går imod regeringens beslutninger med det formål at påvirke politikerne til at ændre beslutninger i Ubers favør.

 

The strategy in a Nutshell

Vores repræsentative demokrati er helt grundlæggende baseret på den enkelte borgers stemme. Vi ser nu, at store og multinationale virksomheder med rådighed over ressourcer, der kan måle sig med mindre staters nationalbudgetter, målbevidst bruger de digitale mediers muligheder til at udnytte deres enorme kundebaser i deres politiske kamp gennem underskriftindsamlinger.

Uber har mere end 200.000 registrerede (juli 2016) brugere i Danmark og pt har knap 30.000 danskere skrevet under på Ubers underskriftindsamling.

De facto har Uber som en juridisk enhed fået en indflydelse i dansk politik med en vægt svarende til mere end 30.000 danske stemmer – og potentialet er stort.

På den måde gøres vælgerne til nyttige idioter i Ubers politiske spil.

 

Genialt, men er det en trussel mod vores demokratimodel?

Profilbillede-knowlege-is-power"Grundet utrolig dårlig vejledning og andre komplikationer i forbindelse med mit bachelorprojekt, valgte jeg i min store frustration, at kontakte opgave coachen Leif Jeberg. Vi havde en lang snak sammen omkring min situation, hvilket var meget mere indbringende end al den "sparing" jeg tidligere havde haft med min vejleder.

Leif hjalp mig til at få styr på min opgave igen samt skabe en bedre struktur i opgaven. Dette blev udarbejdet igennem telefonsamtaler og et meget brugbart møde på nogle få timer. Denne vejledning gav mig ro og klarhed over min opgave på trods af min meget pressede situation. Selv i de sene timer på aftenen og i weekenderne, kunne man altid vide sig sikker på, at få hjælp og afklaring på de spørgsmål man nu måtte have.

En af de ting der gjorde mig særligt interesseret i et samarbejde med Leif, var hans interesse i min opgave samt hans vilje til at hjælpe. For ham var jeg ikke bare endnu en kunde, men en studerende i en unik situation, som havde brug for den rigtige hjælp og vejledning.

Jeg kom igennem min opgave med et tilfredsstillende resultat på trods af min begrænsede tidsperiode. Jeg kan derfor med god samvittighed anbefale alle andre studerende, at gøre brug af Opgave Coachen, enten som en rigtig god og solid hjælp eller som et supplement samt sparing til ens opgave. 

Endnu engang tak for hjælpen Leif!

Med venlig hilsen
Andreas, nu HA fra SDU"

Det første du gør inden, du begynder på dit eksamensprojekt – er det ikke at læse målbeskrivelsen?

Profilbillede-knowlege-is-powerDu synes forhåbentlig, at dette er et utroligt tåbeligt spørgsmål, for det er det jo?

Men du skulle vide, hvor ofte jeg som censor ved eksamensbordet er nødt til at stille dette spørgsmål til en studerende. For det sker, at den studerende ikke på noget tidspunkt har gjort sig den ulejlighed at undersøge, hvilke formelle krav, der stilles til udfærdigelsen af eksamensprojektet – bachelor, kandidat eller andet.

Målbeskrivelsen er kolossalt vigtig, for det er den, der har afgørende betydning for karaktergivningen.

Med 7 skalaen er det sådan, at censors og eksaminators bedømmelse af dit projekt, skal sammenholdes med de krav, som er beskrevet i målbeskrivelsen.

Det er en fortvivlende oplevelse for censor, når jeg ved eksamensbordet konstaterer, at flere af de formelle krav til dit projekt ikke er opfyldt – ikke fordi du som studerende ikke kunne have opfyldt dem, men fordi du ikke har gjort dig den ulejlighed at læse dem, før du gik i gang med dit projekt.

Det er trist, når en ellers begavet rapport bliver bedømt lavere pga rent sjusk fra din side. Og det er sket, at rapporter ikke er bestået, selv om de har repræsenteret en stor arbejdsindsats.

Så husk nu den målbeskrivelse!

Leif

Hjælp til studerende
Censor med mere end 30 års
erfaring er din guide på rejsen
Testimonials
Lige et øjeblik