Coaching af bachelor- og specialeskrivning

"Hej Leif,

Alt går godt i Bruxelles, jeg er ved at vænne mig til ikke at være studerende længere. Du kan tro jeg gerne vil skrive en kommentar til din hjemmeside!

Leif har været en fantastisk mentor, både fagligt og personligt. Han har en utrolig evne til at sætte sig ind i ens situation og hjælpe med at finde ud af hvad målet er og hvordan det skal nåes. Hans kommentarer er altid brugbare. Jeg var utrolig frustreret over mit speciale men Leif hjalp mig igennem processen. Og med et 10-tal som slutresultat kan jeg kun være tilfreds. Tusind tak for alt Leif!

Håber ellers du og admiralinden har det godt.

Kh. Vitis, cand.merc i Diversity and Change Management"

"Kære Leif,

Mange tak for coachingen. Med din hjælp fik jeg færdigskrevet mit speciale på pædagogisk sociologi v/ DPU Aarhus Universitet. Jeg gik til mundtligt forsvar og endte op med at få karakteren 7, hvilket jeg er meget godt tilfreds med. Jeg lærte en hel del, både om den empiri og den teori, jeg arbejdede med, men også om, hvordan man fremstiller og præsenterer et emne indenfor mit felt. Tak for din gennemlæsning og mange fine kommentarer, som dels hjalp mig til at strukturere afhandlingen og dels gav mig mod til at fortsætte med at skrive

Mange venlige hilsner…."

"Han var intet mindre end helt FANTASTISK!! til at guide og vejlede mig, med en opgave som jeg ærligt må indrømme jeg ikke var kommet igennem uden hans hjælp.

Jeg har ikke før skrevet en så akademisk og omfattende opgave, og mit mål var at kunne bestå med et 02. Jeg endte med at få intet mindre end karakteren 10 og den største ros af censor for flere af de teknikker, jeg havde fået gennem Leif, som udover at vejlede mig i opgaven også fuldte mig helt til dørs og vejledte mig i at forsvare min opgave mundtligt.

Leif har været enormt fleksibel i forhold til kommunikationen og de lidt skøre tider jeg har haft brug for hjælp. Ja, jeg fik endda en mindre “SOS” aftenen inden min eksamen, hvor Leif brugte 1,5 time på at tale det hele igennem med mig, til trods for klokken var lidt over midnat. Endnu engang tak for kampen.

Der er ingen tvivl om, at det er den bedste vejledning jeg til dato har fået, og jeg vil anbefale Leif til alle der måtte have brug for vejledning eller gode råd i forbindelse med deres opgaver.

Vi ses med garanti igen, når jeg når til kandidaten."

De bedste hilsner
Theresa, professionsbachelor i innovation og entrepreneurship"

Profilbillede-knowlege-is-power

"Leif er topprofessionel. Det har han vist mig flere gange i forbindelse med mine opgaveafleveringer. Han er skarp, kritisk konstruktiv og seriøs omkring ens opgave. Jeg er glad for at jeg fik et par ekstra øjne på mit speciale, for Leif kan gav mig et blik på opgaven, som jeg ikke nødvendigvis selv så. Jeg er glad for de kommentarer og værktøjer jeg fik undervejs. Det kan helt bestemt også hjælpe andre opgave- og specialeskrivere i fremtiden. Jeg kan afsløre at jeg kom godt ud på den anden side.

Tak for hjælpen endnu en gang.

De bedste hilsner

Michelle"

Profilbillede-knowlege-is-power"Grundet utrolig dårlig vejledning og andre komplikationer i forbindelse med mit bachelorprojekt, valgte jeg i min store frustration, at kontakte opgave coachen Leif Jeberg. Vi havde en lang snak sammen omkring min situation, hvilket var meget mere indbringende end al den "sparing" jeg tidligere havde haft med min vejleder.

Leif hjalp mig til at få styr på min opgave igen samt skabe en bedre struktur i opgaven. Dette blev udarbejdet igennem telefonsamtaler og et meget brugbart møde på nogle få timer. Denne vejledning gav mig ro og klarhed over min opgave på trods af min meget pressede situation. Selv i de sene timer på aftenen og i weekenderne, kunne man altid vide sig sikker på, at få hjælp og afklaring på de spørgsmål man nu måtte have.

En af de ting der gjorde mig særligt interesseret i et samarbejde med Leif, var hans interesse i min opgave samt hans vilje til at hjælpe. For ham var jeg ikke bare endnu en kunde, men en studerende i en unik situation, som havde brug for den rigtige hjælp og vejledning.

Jeg kom igennem min opgave med et tilfredsstillende resultat på trods af min begrænsede tidsperiode. Jeg kan derfor med god samvittighed anbefale alle andre studerende, at gøre brug af Opgave Coachen, enten som en rigtig god og solid hjælp eller som et supplement samt sparing til ens opgave. 

Endnu engang tak for hjælpen Leif!

Med venlig hilsen
Andreas, nu HA fra SDU"

Profilbillede-knowlege-is-powerNår forandringens vinde blæser, bygger nogen læhegn, mens andre bygger vindmøller, eller sagt på anden måde: Når vilkårene for at drive virksomhed – læs statsvirksomhed – bliver ugunstige, kan ledelsen – læs regeringen – vælge mellem to forandringsstrategier – AFVIKLING ELLER UDVIKLING?

I ugunstige tider viser erfaringerne desværre, at mange inkompetente virksomhedsledere pr rygrad sætter ind med besparelser, dvs de fortsætter med en "Business as usual" strategi i et forsøg på at blive mere konkurrencedygtige ved at producere det samme, blot med reducerede produktionsomkostninger.

En sådan reaktion på et ugunstigt marked vil ofte være en ren afviklingsstrategi. Måske kender du historien om Facit AB, der i 60erne og 70erne med 14.000 ansatte producerede en af verdens bedste skrivemaskiner, men hvad nyttede det at producere verdens bedste skrivemaskine, når kunderne hellere vil købe PCer med et tekstbehandlingsprogam – ETB-anlæg, som de blev kaldt den gang?

Uigennemtænkte besparelser er den inkompetente ledelses valg af en afviklingsstrategi, og det sørgelig er, at ledelsen slet ikke erkender, at de har foretaget et valg.

Der er fortvivlende, at DK i dag har fået en inkompetent ledelse, der i sin uvidenhed har valgt en afviklingsstrategi for DK ved at annoncere besparelser på ca 8.7 mia kr på uddannelsesområdet over de næste 4 år.

Situationen kan ikke beskrives bedre end Lykke Friis, Ph.d. og prorektor, Københavns Universitet, gør det i Berlingske den 2. oktober i år. Læs hendes indlæg her…

Og så kommer profeten – undskyld ministeren for Uddannelse og Forskning, Esben Lunde Larsen efter blot et par måneder på taburetten med denne (helt profetiske) udtalelse, "…de kornfede universiteter…". Kornfede universiteter – hvordan er han kommet frem til denne konklusion, og på så kort tid?

Som censor ved universiteterne har jeg gennem de seneste 10 – 15 år oplevet løbende besparelser på uddannelserne, som bla kommer til udtryk ved, at gode vejledere fra erhvervslivet er blevet afskediget, at der er sket reduktion af vejledertimerne til de studerendes opgaveskrivning, at de studerende ikke får feed back på deres afleverede skriftlige opgaver, at der bliver skåret ned på tiden til de studerendes forsvar af deres bacheloropgaver og specialer, så eksamenssituationen bedst kan sammenlignes med en pøsefabrik uden tid til dialog med de studerende om deres spændende projekter, der ofte repræsenterer mindst et halvt års til tider frustrerende fuldtidsbeskæftigelse, mv.

DKs inkompetente Uddannelses- og Forskningsminister bør forstå, at der er tre ting, som er helt afgørende for DKs position i den globale konkurrence, nemlig: UDDANNELSE OG UDDANNELSE OG ATTER UDDANNELSE…

Leif Jeberg

Om-StudieMetroenHar du brug for hjælp og inspiration til din opgaveskrivning, så besøg "OM STUDIEMETROEN" på AUs site. Her finder du fremragende værktøjer og gode eksempler, der kan hjælpe dig med emnevalg, problemformulering, og meget mere.

Klik på billedet for at læse mere…

Profilbillede-knowlege-is-powerSom mandlig studerende på en akademisk uddannelse spirer der måske en kommende leder i din mave – især hvis CBS er din arena.

Du har sikkert allerede oplevet lidt af det ledelsesmæssige magtspil, der typisk optræder ved uddannelsens grupperelaterede projekter. Måske er du bevidst om spillet, og er god til at bringe dig i en førende position i gruppen, eller måske er det bare din naturlige adfærd, der gør dig til gruppens naturlige leder? Du er sikkert meget talende og du har tempo på pga projektets tidspres. Men er du opmærksom på, om du i gruppen giver rum til de andres idéer og motiver – kommer de til orde på møderne?

Ofte er det pigerne, der er de stille under gruppemøderne, men tror du, det er fordi de ingen gode idéer har til projektets gennemførelse og løsning? Eller kan det tænkes, at du ikke giver dem rum og tid og tryghed til at tage ordet, fordi du ikke er opmærksom på, at de ikke er skruet sammen lissom dig, og har svært ved at tage ordet i større forsamlinger? Eller måske værdsætter du bare ikke deres bidrag?

Maend-vs-kvinder-i-ledelseNår du senere som kandidat træder dine første skridt på din karrieresti i erhvervslivet, vil du for alvor blive en del af spillet. Og så vil det da være godt, hvis du mentalt har forberedt dig lidt på en god lederadfærd. For virksomhederne har erfaret, at det er teamwork, der giver den bedste bundlinie og at gode idéer, der ikke dyrkes i virksomheden, har en irriterende tilbøjelighed til at dukke op hos konkurrenterne.

Ledelse og samarbejde hænger sammen i virksomhedskulturen. Vær med til at skabe den gode kultur, der fremmer idéerne og værdsætter medarbejdernes forskellighed.

Tag ved lære af disse "6 Tips for Men at Work", og stå bedre rustet til at skabe værdi i dit arbejde.

Klik på billedet for at komme videre…

Leif

Profilbillede-knowlege-is-powerEt interessant eller tåbeligt spørgsmål?

Uddannelse handler jo grundlæggende om at formidle viden, teori og metoder, der hjælper os til at træffe og implementere beslutninger på et oplyst grundlag – her og nu eller på længere sigt. Og det uanset om vi taler om lederuddannelser, akademiske uddannelser, eller om livets intuitive og erfaringsbaserede uddannelse.

Men står vi over for et paradigmeskift, som ændrer grundlæggende på tilblivelsen af begrebet "et oplyst grundlag"?

Historisk set indhenter vi informationer og viden gennem kommunikation med mennesker, det være sig ved direkte socialisering, ved papirbaserede eller elektroniske medier, ved dialog eller blot "lyttende".

Men vi kan gennemskue videndannelsen. Vi kan styre søgningen efter informationskilder og vi kan vurdere kvaliteten af kilderne, og det sker i et tempo, vi kan overskue.

Eller sådan var det i tiden før søgemaskinernes indtog.

I dag skabes en stor og stadig stigende del vores informationsgrundlag "at our fingertips". Det sker hurtigt og spontant eller planlagt og velovervejet, men ofte gennem en uoverskuelig videnproces.  Kan vi gennemskue informationernes vej til os, og kan vi tjekke, hvordan de er valgt ud? Hvilke informationer er fravalgt? Er mit "oplyste grundlag" faktisk oplyst – validt og troværdigt?

Vi kommunikerer ikke længere med mennesker i videnprocessen, men med algoritmer, og det med algoritmer, som til stadighed forandres, dvs algoritmer med en "digital adfærd", der er uforudsigelig.

Med søgemaskinernes (læs algoritmernes) indtog og vores udbredte digitale liv melder spørgsmålet sig om, hvilke konsekvenser dette vil få borgernes "oplyste grundlag", for virksomhedernes forretningsmæssige dispositioner eller kort sagt for vores samfunds udvikling?

På IT-Universitetet forsker Martina Mahnke i, hvordan vi fortsat kan være oplyste borgere, når mere og mere information indsamles og formidles via algoritmer.

Se hendes forskningsvideo om samspillet mellem algoritmer og brugere her:

Profilbillede-knowlege-is-powerDet handler om indhold – kvalitetsindhold. Det handler om at levere kvalitetsindhold – lige netop på det tidspunkt, kunderne vil have det, og lige netop på den platform, kunderne vil konsumere det. Det handler om talent – det handler om at finde talentet og frisættet det. Det handler om at smide de gamle erfaringer i papirkurven og turde navigere i det uforudsigelige uden GPS og Google Map. Det handler om Big Data og det handler om at konkurrere på indhold.

Snyd ikke dig selv fra dette narrativ leveret af Kevin Spacey, hvor han causerer over fortællingens formidling fra Gutenberg og teatret over filmindustrien og TV til nutidens streamingstjenester. Og selvfølgelig handler det om erfaringerne fra Netflix og House og Cards.

Oplev ham her:

Specialeemner-CBSVidste du, at du på CBS' e-campus under ’Studie og læring’ kan finde forslag til teser opslået af CBS’ videnskabelige personale?

Tjek det ud – klik på billedet…

Profilbillede-knowlege-is-powerSkal du eller er du allerede i gang med dit bachelorprojekt eller speciale, og savner du inspiration?

Så er det altid en god idé at se eksempler på, hvad andre studerende har præsteret.

SDU-specialer-mvI SDUs biblioteketskatalog kan du finde eksempler på afhandlinger og på SDUs site finder du tillige links til afhandlinger fra øvrige danske universiteter.

Klik på billedet for at komme videre…

Leif

niels-bjoern-andersen-cbs"Hej Leif,

Mange studerende har svært ved at vælge emne (bachelor eller speciale, red) – her kunne de have glæde af at tale med en person som dig.

Et andet problem er, at det er svært at finde en vejleder. Det betyder også, at mange løber rundt og ender op med at finde en knap så god vejleder – og så kan det hjælpe at have dig som coach.

Måske kan du også hjælpe med at finde egnede virksomheder – du har et stort netværk?

Held og lykke,

Niels Bjørn-Andersen
Professor, Department of IT Management, CBS"

Profilbillede-knowlege-is-powerDet er spændende, intense og til tider frustrerende øjeblikke, du gennemlever med dit specialeprojekt. Din største selvstændige opgave – en opgave som vil få stor betydning for dit fremtidige professionelle liv.

Men det er ikke selve specialet som det produkt, du afleverer til bedømmelse, som vil sætte de dybeste spor i din erindring senere i livet, men derimod den proces, du har været igennem. Fra den indledende usikkerhed og famlen efter fokus, gennem frustrerende perioder med kaos til du begynder at se lyset, mønstrene, den stigende erkendelse og den kreative samlende skrivefase.

Det er her du får læring, det er gennemførelsen af projektet til dets afslutning, der giver dig selvværd. Du vidste, du kunne og du gjorde det. Du var usikker undervejs, ofte troede du ikke, du kunne gennemføre, men du holdt stædigt ved, og du gennemførte. Du lærte at administrere dine frustrationer.

Livet-med-AU-specialeDet er det, du husker, og det er det, der giver dig selvtillid. Din læring er blevet til en ressource, som du kan  aktivere næste gang, du bliver udfordret med en kompleks problemstilling – i privatlivet eller i dit arbejdsliv.

Husk, at du ikke er alene med din usikkerhed undervejs i processen. De fleste har det lissom dig. Når du føler dig mindst motiveret og frustreret, så læg opgaven på hylden en dags tid, og søg sparringspartnere i dit netværk.

Her er et par dugfriske øjebliksbilleder fra specialeskrivende studerende på AU – klik på billedet …

Leif

Student-2

"Leif var en fantastisk support for mig, da jeg etablerede min første virksomhed i København i en relativ ung alder. Leif fungerede først som min bachelor censor i entrepreneurship på CBS og derefter som mentor – både professionelt og personligt -, hvor han altid tilførte en god kombination af stor erfaring, snusfornuft og iværksættermindset, hvad enten det var strategi-planen eller de mindre probemstillinger i hverdagen. Jeg kan anbefale enhver ung og ambitiøs studerende at involvere Leif i sit liv"

Mikkel Bjødstrup (26) – Cand.merc.næsten (Økonomisk Markedsføring) og iværksætter på eventyr i Sydøstasien

 

CreateerImage"Gennem sit nære kendskab til erhvervslivet og sit omfattende arbejde som censor har Leif Jeberg været med til at udvikle det specialeforberende kursus på e-buss linjen på ITU. Et kursus der er enestående, fordi det kombinerer teori og praksis med den studerendes arbejde med at forstå sig selv og sin fremtidige rolle i erhvervslivet – eller udenfor.

Kurset har været grundstammen for mange studerende i valg af emne, problemformulering og metode. Han har været censor på mange specialer og har derigennem bidraget med at skabe både bredde og dybde for formuleringen af specialet i selve eksamenssituationen.

Som en af de få i Danmark har Leif Jeberg som censor også bidraget til at videnskabsteori har kunnet bidrage til specialerne – ikke bare som en sur pligt for den studerende – men som et givende indspark til at forstå, hvorfor filosofi – kærlighed til viden – er helt essentielt i et globalt videnbaseret samfund."

Leif Bloch Rasmussen

Lektor, CBS

Det første du gør inden, du begynder på dit eksamensprojekt – er det ikke at læse målbeskrivelsen?

Profilbillede-knowlege-is-powerDu synes forhåbentlig, at dette er et utroligt tåbeligt spørgsmål, for det er det jo?

Men du skulle vide, hvor ofte jeg som censor ved eksamensbordet er nødt til at stille dette spørgsmål til en studerende. For det sker, at den studerende ikke på noget tidspunkt har gjort sig den ulejlighed at undersøge, hvilke formelle krav, der stilles til udfærdigelsen af eksamensprojektet – bachelor, kandidat eller andet.

Målbeskrivelsen er kolossalt vigtig, for det er den, der har afgørende betydning for karaktergivningen.

Med 7 skalaen er det sådan, at censors og eksaminators bedømmelse af dit projekt, skal sammenholdes med de krav, som er beskrevet i målbeskrivelsen.

Det er en fortvivlende oplevelse for censor, når jeg ved eksamensbordet konstaterer, at flere af de formelle krav til dit projekt ikke er opfyldt – ikke fordi du som studerende ikke kunne have opfyldt dem, men fordi du ikke har gjort dig den ulejlighed at læse dem, før du gik i gang med dit projekt.

Det er trist, når en ellers begavet rapport bliver bedømt lavere pga rent sjusk fra din side. Og det er sket, at rapporter ikke er bestået, selv om de har repræsenteret en stor arbejdsindsats.

Så husk nu den målbeskrivelse!

Leif

Student-2"I foråret skrev jeg min professionsbachelor på lærerseminariet – min største skriftlige udfordring til dato.

Der var mange sider at forholde sig til, og det var vigtigt for mig at den røde tråd var tydelig fra første til sidste side.

Med så stor en opgave kan det være svært at bevare det kølige overblik og det kan ske, at man bliver blind på både formuleringer og form. 

Jeg modtog i den forbindelse kvalificeret vejledning, der gav mig den konstruktive kritik der var nødvendig for, at min opgave blev skarp og overskuelig. Jeg fik en større indsigt i akademisk fremstilling, hvilket jeg har stor glæde af i dag på mit kandidatstudie. 

Der er ingen tvivl om, at der ligger mange års erfaring bag Leifs vejledning — han ved hvad der skal til for at få opgaver til at fungere, og han ved hvilke kvaliteter en god akademisk opgave skal indeholde.

Jeg fik forresten stor ros for min professionsbacheloropgave."

Maj 2014

Michelle Lund Ossipoff Holmkjær
Studerer "It-didaktisk design", Århus Universitet

Hjælp til studerende
Censor med mere end 30 års
erfaring er din guide på rejsen
Testimonials
Lige et øjeblik