speciale

"Hej Leif,

Alt går godt i Bruxelles, jeg er ved at vænne mig til ikke at være studerende længere. Du kan tro jeg gerne vil skrive en kommentar til din hjemmeside!

Leif har været en fantastisk mentor, både fagligt og personligt. Han har en utrolig evne til at sætte sig ind i ens situation og hjælpe med at finde ud af hvad målet er og hvordan det skal nåes. Hans kommentarer er altid brugbare. Jeg var utrolig frustreret over mit speciale men Leif hjalp mig igennem processen. Og med et 10-tal som slutresultat kan jeg kun være tilfreds. Tusind tak for alt Leif!

Håber ellers du og admiralinden har det godt.

Kh. Vitis, cand.merc i Diversity and Change Management"

Uber har en strategi for, hvordan den digitale virksomhed kan udnytte de sociale medier i kampen mod politikere, som er modstandere af Ubers forretningsmodeller.

 

Her er opskriften:

  • Når et nyt marked skal overtages, tilbydes gratis ydelser i en periode – en såkaldt premium forretningsmodel, hvor gratisydelser bliver til betalingsydelser, når kundebasen overstiger en kritisk masse, og kunderne er bragt i et afhængighedsforhold til Uber.
  • De digitale medier giver mulighed for at nå en meget stor del af befolkningen på fantastisk kort tid, og stort set omkostningsfrit.
  • Hvis en regering træffer foranstaltninger til fx gennem lovgivningen at lægge hindringer i vejen for Ubers forretningsmodel, mobiliseres den meget store kundebase. Kunderne bliver bedt om at starte en underskriftindsamling, der går imod regeringens beslutninger med det formål at påvirke politikerne til at ændre beslutninger i Ubers favør.

 

The strategy in a Nutshell

Vores repræsentative demokrati er helt grundlæggende baseret på den enkelte borgers stemme. Vi ser nu, at store og multinationale virksomheder med rådighed over ressourcer, der kan måle sig med mindre staters nationalbudgetter, målbevidst bruger de digitale mediers muligheder til at udnytte deres enorme kundebaser i deres politiske kamp gennem underskriftindsamlinger.

Uber har mere end 200.000 registrerede (juli 2016) brugere i Danmark og pt har knap 30.000 danskere skrevet under på Ubers underskriftindsamling.

De facto har Uber som en juridisk enhed fået en indflydelse i dansk politik med en vægt svarende til mere end 30.000 danske stemmer – og potentialet er stort.

På den måde gøres vælgerne til nyttige idioter i Ubers politiske spil.

 

Genialt, men er det en trussel mod vores demokratimodel?

Profilbillede-knowlege-is-power"Jeg var i slutspurten af en reeksamen, da jeg mistede overblikket og troen på mig selv.

En reeksamen, havde fået mig til at betvivle mine kompetencer. Ligesom en mangelfuld vejledning, havde skabt usikkerhed omkring min skriveproces.

Da jeg kontaktede Leif første gang, var det med en vis uro i maven. Og jeg havde mine tvivl om, hvorvidt Leif kunne hjælpe.

Men det kunne han… Gennem sin tillidsvækkende, respektfuld og anerkendende tilgang, hjalp Leif mig tilbage på sporet.

Fra første kontakt, formåede Leif at skabe en tryg atmosfære, hvor min tvivl og usikkerhed blev afløst af troen på mig selv. Støt og roligt gav det næring til min skrivelyst og energi. Ikke på noget tidspunkt gav Leif udtryk for, at der var grund til bekymring. Han var en klippefast støtte, der med sin ro og store viden, gav mig den sparring, jeg havde brug for.

Til trods for, at Leif ikke havde kendskab til min studieretning eller teoretiske tilgang, kunne han med lethed, give mig lige præcis den vejledning jeg havde brug for.

Jeg vil til enhver tid anbefale Leif til andre studerende, og jeg vil ikke selv tøve med at tage kontakt, næste kan jeg står med en skriftlig udfordring.

Stor TAK

Dorthe – Kandidat i pædagogisk psykologi."

Profilbillede-knowlege-is-power"Kære Leif,

Jeg ville aldrig have klaret mit speciale uden din hjælp. Jeg skulle skrive mit speciale om, og jeg havde mistet overblikket og havde brug for at finde den røde tråd.

Leif hjalp mig til at få styr på mit speciale samt skabe en struktur i specialet. Dette blev udarbejdet igennem telefonsamtaler.

Leif havde læst mit speciale igennem og vejledte mig i eventuelle mangler. jeg har kun rosende ord til overs. ved det mindste spørgsmål eller tvivl bliver der leveret et grundigt svar på mail eller telefonisk.   

Jeg kom igennem mit speciale med et tilfredsstillende resultat.  

Jeg kan kun give Leif mine varmeste anbefalinger.

Yasmin, nu Master of Science in Social Work"

Om-StudieMetroenHar du brug for hjælp og inspiration til din opgaveskrivning, så besøg "OM STUDIEMETROEN" på AUs site. Her finder du fremragende værktøjer og gode eksempler, der kan hjælpe dig med emnevalg, problemformulering, og meget mere.

Klik på billedet for at læse mere…

Specialeemner-CBSVidste du, at du på CBS' e-campus under ’Studie og læring’ kan finde forslag til teser opslået af CBS’ videnskabelige personale?

Tjek det ud – klik på billedet…

CreateerImage"Gennem sit nære kendskab til erhvervslivet og sit omfattende arbejde som censor har Leif Jeberg været med til at udvikle det specialeforberende kursus på e-buss linjen på ITU. Et kursus der er enestående, fordi det kombinerer teori og praksis med den studerendes arbejde med at forstå sig selv og sin fremtidige rolle i erhvervslivet – eller udenfor.

Kurset har været grundstammen for mange studerende i valg af emne, problemformulering og metode. Han har været censor på mange specialer og har derigennem bidraget med at skabe både bredde og dybde for formuleringen af specialet i selve eksamenssituationen.

Som en af de få i Danmark har Leif Jeberg som censor også bidraget til at videnskabsteori har kunnet bidrage til specialerne – ikke bare som en sur pligt for den studerende – men som et givende indspark til at forstå, hvorfor filosofi – kærlighed til viden – er helt essentielt i et globalt videnbaseret samfund."

Leif Bloch Rasmussen

Lektor, CBS

Hjælp til studerende
Censor med mere end 30 års
erfaring er din guide på rejsen
Testimonials
Lige et øjeblik